Sunday, April 1, 2012

i Love bazaar at Subang Parade (april - june)


Sewfabby will be at Subang Parade on the following dates, from 11am till 9pm

April 7 & 28 (Saturday)
May 5 & 26 (Saturday)
2 & 3 June (Saturday & Sunday)

No comments: